Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

30/09/2023

Chia sẻ:

Đối với Công ty Cổ phần Thép Việt Xô Hà Nội, việc phát triển năng lực và kỹ năng của nhân viên được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không chỉ tạo ra môi trường thích cực để nhân viên phát triển mà còn kết hợp thực hiện các Chương trình Đào tạo chất lượng để đảm bảo cán bộ nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Vào ngày 29/9/2023, chúng tôi đã tổ chức một buổi đào tạo đặc biệt với chủ đề: "Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ." Buổi đào tạo này đã được thiết kế một cách tỉ mỉ, bám sát thực tế. Mục tiêu là đảm bảo rằng mọi thành viên trong công ty đều có cơ hội tiếp cận kiến thức liên quan đến sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. Từ đó, các cá nhân, bộ phận, phòng ban có sự thấu hiểu và hoạt động phối hợp trở nên trơn tru, thông suốt hơn.

Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Nội dung đào tạo được tiếp thu nhanh chóng và hứng khởi
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Hoạt động đào tạo nội bộ
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Cán bộ nhân viên phối hợp ăn ý
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Cán bộ nhân viên tiếp thu và chia sẻ kiến thức đào tạo
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Toàn thể cán bộ nhân viên hứng khởi hưởng ứng buổi đào tạo

Đặc điểm nổi bật của Chương trình Đào tạo này là việc kết hợp giữa đào tạo và các hoạt động vui chơi sáng tạo. Chúng tôi tin rằng việc tạo nên môi trường đào tạo thú vị là quan trọng để động viên nhân viên tham gia xây dựng một cách tích cực và hiệu quả hơn. Kết quả là, nhân viên có khả năng nắm vững kiến thức một cách tự nhiên và tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ và tương tác tích cực trong công ty. Điều đó được chứng minh qua những phản hồi tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên sau buổi đào tạo này.

Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Kết hợp đào tạo và vui chơi
Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Kết hợp đào tạo và vui chơi

Ngoài ra, để khuyến khích sự cống hiến và hiệu suất đào tạo, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống phần thưởng hấp dẫn cho tập thể và những cá nhân xuất sắc nhất trong quá trình đào tạo. Điều này thúc đẩy sự cạnh tranh tích cực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.

Chương trình đào tạo nội bộ: Đào tạo sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Trao thưởng để khuyến khích cán bộ nhân viên

Tại Công ty Cổ phần Thép Việt Xô Hà Nội, chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào hoạt động đào tạo nội bộ không chỉ là lời cam kết đối với sự phát triển của nhân viên, mà còn là một cách để đảm bảo sự thành công và bền vững của tổ chức trong tương lai.

Hotline: 0981.100.222